Symbolförklaring


Omrörarens vridmoment och varvtal

En omrörare med stort vridmoment är en förutsättning för effektiv omrörning i tunga produkter. Låg omrörningshastighet är skon- sam mot maten och hög hastighet gör den luftig.

 

Omrörarens vikt

Ett lätt lock sparar många lyfta kilogram varje dag och ger därmed bättre ergonomi.

 

Lockets vikt

Ett lätt lock sparar många lyfta kilogram varje dag och ger därmed bättre ergonomi.

 

Inga skruvar/fogar i matområdet

Grytkropp i kraftig plåt utan fogar och skruvar i matområdet ger optimal hygien och lång livslängd.

 

Inspektionshål

Detta sparar många locklyft och ingredienser kan tillsättas medan omröraren roterar.

 

Programmer

Programmer med lagring af varianter sparer tid ved gryden og sikrer ensartede resultater.

 

Justerbar stående kontrollpanel

Styrningen av grytan blir mer ergonomisk och visningsfälten kan avläsas på avstånd. Därmed får man bättre överblick över flera grytor och slipper besvärande reflexer.


Felkoder

Detta gör servicen enklare och snabbare. Typiska användarfel indikeras också.
 

Tipphöjd

Större tipphöjd ger bättre ergonomi och enklare utportionering och rengöring.
 
 

WaterLevelAutomatic

Styrningen säkerstället att vattennivån i grytans ånggenerator alltid är korrekt även vid eventuell kylning.

 

Vattenmängdmätare

Elektronisk mätning av den vattenmängd som fylls i grytan. Mängden mäts i liter eller gallon med en decimal.

 

Droppstopp

Vattenpåfyllning med droppstopp ger enklare rengöring och mindre vatten på golvet.

 

Kylning med kallvatten från extern kylan läggning

Kylning med kallvatten som recirkuleras genom en extern kylanläggning. Detta ger snabb och enkel kylning av produkten i grytan.

 

Kylning med vattenledningsvatten

Detta ger enkel kylning av produkten i grytan. Kylvattnet återanvänds inte.

 

Vattensparfunktion vid kylning

Ekonomisk kylning med vattensparfunktion med 9 steg.

 

Lösenord

Man kan välja att ange att ett lösenord måste matas in innan grytan kan användas.