EasyStand - styrningar

AutoTemp 01

Värmetillförseln justeras steglöst med ett vred och vatten fylls på i grytan med en kran på sidopelaren.Grytans tippfunktion styrs med knappar i kontrollpanelen och vattenpåfyllning i ånggeneratorn utförs enkelt och säkert genom att man öppnar två ventiler.

 

Om trycket i grytan blir för högt eller värmeelementen överhettas, indikeras det med en röd kontrollampa.

 

Tillval: AutoTemp 11

Visningsfältet visar normalt den faktiska temperaturen i innergrytan, men en knapptryckning ger tillgång till visning och ändring av önskad temperatur. Önskad temperatur ställs in snabbt och exakt mellan 1 och 120 °C. De stora pilarna ändrar inställningen med 10 °C och de små pilarna med 1 °C.Värmetillförseln styrs automatiskt så att önskad temperatur uppnås.

 

Vattenpåfyllning i grytan styrs med knapparna i kontrollpanelens andra rad. Det finns en funktion för påfyllning medan knappen hålls intryckt och en för påfyllning till nästa gång knappen trycks in. Vattnet kommer genom en stor, droppfri pip på stödpelaren.

 

Grytans tippfunktion styrs med knappar på kontrollpanelen och TiltBack-funktionen gör att grytan automatiskt återgår något efter att tippningen stoppats. Detta minimerar efterrinning vid tömning och underlättar utportionering.

 

WaterLevelAutomatic säkerställer korrekt vattennivå i grytans ånggenerator. Därmed undviks torrkokning och onödiga driftstopp.
 


EasyStand: Styrningar

EasyStand broschyr (pdf)

Tillval, samlat (pdf)

Grytor, detaljer (pdf)

Tekniska data, alla grytor (pdf)

Grytor, översikt (pdf)

 

Max
2,2 kg
 
* Error codes *
383 - 488mm WaterLevel Automatic*
 
*  
* Endast med AutoTemp 11

 

Symbolförklaring