EasyMobile - styrningar

AutoTemp 02e
Värmetillförseln justeras steglöst med ett vred och vatten fylls på i grytan med en kran på sidopelaren.Grytans tippfunktion styrs med knappar i kontrollpanelen och vattenpåfyllning i ånggeneratorn utförs enkelt och säkert genom att man öppnar två ventiler.

 

Om trycket i grytan blir för högt eller värmeelementen överhettas, indikeras det med en röd kontrollampa.

 


EasyMobile broschyr (pdf)

Max
2,2 kg
 
* Error codes *
433-538 mm WaterLevel Automatic
 
*  
* Endast med AutoTemp 32

 

Symbolförklaring