EasyMix - Styrningar

AutoTemp 15
Det översta visningsfältet visar normalt den faktiska temperaturen i innergrytan, men en knapptryckning ger tillgång till visning och ändring av önskad temperatur. Önskad temperatur ställs in snabbt och exakt mellan 1 och 120 °C. De stora pilarna ändrar inställningen med 10 °C och de små pilarna med 1 °C.Värmetillförseln styrs automatiskt så att önskad temperatur uppnås.

 

Omrörarens varvtal och rörmönster ställs enkelt in på kontrollpanelens andra rad. Det finns 6 dynamiska rörmönster och varvtalet kan ställas in mellan 5 och 140 varv per minut. Vissa rörmönster har begränsat varvtal, beroende på rörmönstrets funktion.

 

Rörmönstren omfattar kontinuerlig omrörning i båda riktningarna samt flera rörmönster med varierande riktningsändringar och pauser. Det finns speciella rörmönster för normal omrörning, skonsam omrörning och kraftig omrörning/mosning. Dessutom finns ett rörmönster optimerat för rengöring med rengöringsverktyg.

 

Rörmönstren anpassar sig automatiskt efter valt varvtal och arbetar därmed alltid optimalt. Långsam omrörning ger färre riktningsändringar och längre pauser, medan snabb omrörning ger fler riktningsändringar och kortare pauser. Tillsammans med möjligheten att ställa in varvtalet mellan 5 och 140 varv per minut ger denna enastående funktion ett gott resultat, oavsett om man behöver effektiv, snabb och kraftig eller skonsam, långsam omrörning.

 

Av säkerhetsskäl stoppas grytans omrörare när locket öppnas. Med tillvalet SlowMix kan omröraren dock rotera långsamt om en knapp hålls intryckt och grytan är tippad. Detta underlättar tömningen och ger jämnare blandning om maten ska fördelas på flera behållare.
Vattenpåfyllning i grytan styrs med knapparna i kontrollpanelens tredje rad. Det finns en funktion för påfyllning medan knappen hålls intryckt och en för påfyllning till nästa gång knappen trycks in. Vattnet kommer genom en stor, droppfri pip på stödpelaren.

 

Grytans tippfunktion styrs med knappar på kontrollpanelen och TiltBack-funktionen gör att grytan automatiskt återgår något efter att tippningen stoppats. Detta minimerar efterrinning vid tömning och underlättar utportionering.

 

WaterLevelAutomatic säkerställer korrekt vattennivå i grytans ånggenerator. Därmed undviks torrkokning och onödiga driftstopp.
Den här styrningen kan förses med den enklaste typen av kylning, där det inte går att reglera mängden kylvatten. Om kylning ansluts tappas överskottsvattnet ut ur ångkammaren genom en manuell ventil.


EasyMix broschyr (pdf)

152-243 Nm
5-140 rpm
2,3-3,9 kg
Error codes 324-447 mm
WaterLevel Automatic  
 

 

Symbolförklaring