Easy - Styrningar

AutoTemp 02e
Värmetillförseln justeras steglöst med ett vred och vatten fylls på i grytan med en kran på sidopelaren. Grytans tippfunktion styrs med knappar i kontrollpanelen

WaterLevelAutomatic sikrer det korrekte vandniveau i grydens dampgenerator. Dermed kan tørkogning og unødvendige driftstop undgås.

 

Om trycket i grytan blir för högt eller värmeelementen överhettas, indikeras det med en röd kontrollampa.

 

 

 

 

 


Easy: Styrningar

Easy broschyr (pdf)

Tillval, samlat (pdf)

Grytor, detaljer (pdf)

Tekniska data, alla grytor (pdf)

Grytor, översikt (pdf)

 

  

Max 2,5 kg
 
*
Error codes *
324-447 mm
WaterLevel Automatic*
 
*  
* Endast med AutoTemp 11

 

Symbolförklaring