Symbolforklaring


Røreverkets trekkraft og hastighet

Et røreverk med stor trekkraft er en forutsetning for effektiv omrøring i tunge produkter. En lav rørehastighet skåner produktet, og en høy hastighet gjør det luftig.

 

Røreverktøyets vekt

Et lett røreverk gir færre tunge løft og

bedre ergonomi.

 

Lokkets vekt

Et lett lokk sparer deg for løft av mange kilo

hver dag og gir dermed bedre ergonomi.

 

Ingen skruer/sammenføyninger i matområdet

Grytekropp i kraftig plate uten sammenføyninger og skruer i matområdet gir optimal hygiene og lang levetid.

 

 

Inspeksjonshull

Dette sparer deg for mange løft av lokket,

og ingredienser kan tilsettes mens røreverket går rundt.

 

Programmer

Programmer med lagring av varianter sparer

tid ved gryten og sikrer ensartede resultater.

 

Innstillbart, vertikalt betjeningspanel

Betjeningen av gryten blir mer ergonomisk,

og displayet kan leses på avstand. Dette gir

bedre oversikt over flere gryter, og du kan

unngå sjenerende lysrefleksjoner.

 

Feilkoder

Dette gir enklere og raskere service. Typiske

brukerfeil blir også varslet. 

Tipphøyde

Større tipphøyde gir bedre ergonomi og mulighet for lettere utporsjonering og rengjøring.

 
 

WaterLevelAutomatic

Styringen sikrer at det alltid er riktig vannstand i grytens dampgenerator, også etter en eventuell kjøleprosess.

 

Vannmåler

Elektronisk måling av vannmengden som fylles i gryten. Mengden måles i liter/gallon med én desimal.

 

Dryppstopp

Vannpåfylling med dryppstopp gir enklere

rengjøring og mindre vann på gulvet.

 

Kjøling med isvann fra eksternt kjøleanlegg

Kjøling med isvann som resirkuleres gjennom et eksternt kjøleanlegg. Dette gir en hurtig og enkel nedkjøling av produktet i gryten.

 

Kjøling med vann fra vannforsyningsnettet

Dette gir enkel nedkjøling av produktet i gryten. Kjølevannet resirkuleres ikke.

 

Vannsparefunksjon på kjøling

Økonomisk kjøling med en 9-trinns

vannsparefunksjon.

 

Tilgangskode

Det er mulig å kreve inntasting av tilgangskodefør gryten kan brukes.