OptiMix - styringer

 

AutoTemp 55

 

Varme

 

I displayet vises vanligvis den faktiske mattemperaturen, men et tastetrykk gir tilgang til

 

visning og endring av den ønskede temperaturen. Denne innstilles raskt og nøyaktig mellom

 

1-120 °C. Varmetilførselen styres automatisk, slik at ønsket mat-temperatur oppnås.

Når varmetilførselen reguleres etter mat-temperaturen, sikres det at den ønskede mat-temperaturen oppnås og opprettholdes, samtidig som brukeren kun behøver å gi gryten minst mulig oppmerksomhet. For å unngå brenning av mat og muliggjøre skånsom oppvarming, kan varmetilførselens intensitet justeres i dynamiske trinn fra 1 til 9. Disse trinnene styrer temperaturen i innergryten i forhold til matens temperatur. Ved en lav verdi er oppkoket skånsomt, men langsommere. Ved en høy verdi er det mindre skånsomt, men raskt. Dette gir en enkel og sikker oppvarming av f.eks. melkeprodukter.

 

 

 

 

Røreverk

 

Røreverkets hastighet og røremønster styres lett i andre rad på betjeningspanelet. Det kan

 

velges mellom 6 dynamiske røremønstre, og hastigheten kan justeres fra 5 til 155

 

per minutt. Visse røremønstre har en begrenset hastighet, avhengig av røremønsterfunksjon.

Røremønstrene omfatter kontinuerlig omrøring i begge retninger samt flere røremønstre

med varierende reverseringer og pauser. Hvert av disse røremønstrene er spesielt innrettet

mot normal omrøring, skånsom omrøring og kraftig omrøring/mosing. Dessuten er ett

røremønster optimert for rengjøring med rengjøringsverktøy.

 

Røremønstrene er bygd opp slik at de automatisk tilpasser seg den innstilte rørehastigheten

og dermed alltid virker optimalt. Langsom omrøring gir færre reverseringer og lengre pauser, mens hurtig omrøring gir flere reverseringer og kortere pauser. Kombinert med muligheten for å stille inn hastigheten fra 5 til 155 enestående funksjonen et godt resultat,

uansett om det er behov for effektiv, hurtig og kraftfull omrøring eller skånsom, langsom

omrøring.

Av sikkerhetsmessige årsaker stopper røreverket når lokket åpnes. Ved valg av tilleggsutstyret SlowMix kan røreverket imidlertid rotere langsomt med åpent lokk mens en tast holdes inne og gryten er tippet. Dette forenkler tømmingen og gir et mer ensartet resultat hvis maten skal fordeles på flere beholdere.

 

Vannpåfyllning

Styringen har en integrert vannmåler, og vann fylles i gryten ved å stille inn den ønskede

mengden og starte påfyllingen. Påfyllingen stopper automatisk når den ønskede mengden

er påfylt. Den ønskede mengden kan stilles inn med 1 desimal, og mens vannet fylles på,

vises restmengden. Man kan lett stoppe påfyllingen og justere den ønskede mengden.

Små mengder kan med fordel påfylles med manuell fylling. Mens tasten holdes fylles det

vann i gryten, og den påfylte mengde kan avleses på displayet med én desimal.

 

Mot et fradrag i prisen kan vannmåler velges bort, og den påfylte mengden beregnes da

 

ut fra en justerbar konstant i brukermenyen. Dette fungerer best ved et stabilt vanntrykk.

Alternativt kan tidspunktet når vann skal fylles på innstilles direkte i minutter/sekunder på

displayet. Vannet kommer gjennom en stor, dryppfri tut på søylen.

   

Programmer

Styringen har 10 programmer med 10 varianter hver. De 5 programmene inneholder kjølefunksjoner. Hvert program utfører en rekke funksjoner automatisk og kan på denne

måten lette bruken av gryten betydelig idet både oppvarming, nedkjøling, omrøring og

vannpåfylling kan styres. For hvert program kan brukeren lagre 10 sett av tilhørende verdier

til bruk ved forskjellige oppgaver.

Programmene dekker timerfunksjoner, cook-and-hold, røreprogrammer og forsinket start.

Det finnes også mulighet til å gjennomføre hele prosesser med oppkok, koking og etterfølgende nedkjøling automatisk. Det aktuelle klokkeslettet vises på displayet, og etter ønske kan det kobles til en ekstern visuell eller akustisk alarm. Grytens tippfunksjon betjenes med taster på betjeningspanelet, og TiltBack-funksjonen gjør at gryten automatisk går noe tilbake etter stopp i tippingen. Dermed minimeres etterløp ved tømming, og utporsjonering går lettere.

 

Driftssikkerhed

WaterLevelAutomatic sikrer korrekt vannivå i grytens dampgenerator. Dermed kan tørrkoking og unødvendig driftsstopp unngås.

 

Kjøling

Som ekstrautstyr kan gryten bygges opp slik at maten kan avkjøles i gryten etter endt tilberedning. Det kan kjøles med vann fra vannforsyningsnettet eller med isvann som

resirkuleres gjennom et eksternt kjøleanlegg. Løsningen med et eksternt kjøleanlegg er kun

mulig for OptiMix på 60 til 300 liter.

 

Betjening av kjølefunksjonen er integrert i betjeningspanelet, og etter endt kjøling tømmes

grytens dampkammer for overskytende vann, og gryten er automatisk klar til oppvarming

igjen. Brukeren skal derfor ikke betjene håndtak eller ventiler ved start/stopp av kjøling.

Kombinasjonen av styring av mat-temperaturen og omrøring gir de beste forutsetninger

for effektiv og kontrollert kjøling i gryten.

 

Den ønskede mat-temperaturen stilles inn på samme måte som ved oppvarming, og det kjøles til den ønskede mat-temperaturen er nådd.

 

Hvis det avkjøles med vann fra vannforsyningsnettet, kan det oppnås betydelige vannbesparelser med de dynamiske kjøletrinnene fra 1 til 9. Ved en lav verdi er avkjølingen vannbesparende, men langsommere.

 

Ved en høy verdi er kjølingen hurtig, men ikke vannbesparende. Hvilket kjøletrinn man

velger kan avhenge av maten, men også av den øyeblikkelige situasjonen på kjøkkenet.

Uansett sikrer situasjonen at vannet brukes optimalt når vannforbruket styres av matens

temperatur og det valgte kjøletrinn.

 

 

 


Brosjyre på OptiMix (pdf)

Tilleggsutstyr, samlet (pdf)

Detaljer på gryter (pdf)

Spesifikasjoner, alle gryter (pdf)

Grytetyper, oversigt (pdf)

 
164-477 Nm
5-155 rpm
2,3-5,5 kg
Max 4 kg  
  10x10 programs *
  Error codes
600 mm WaterLevel Automatic
1-9  
* Kun ved option AutoTemp 55

 

Symbolforklaring