Multi - styringer

AutoTemp 31

I displayet vises normalt den faktiske temperaturen i innergryten, men et tastetrykk gir
tilgang til visning og endring av den ønskede temperaturen. Denne innstilles hurtig og nøyaktig mellom 1-120 °C. De store pilene endrer innstillingen med 10 °C og de små pilene med 1 °C. Varmetilførselen styres automatisk, slik at man oppnår ønsket temperatur.


Styringen har en integrert vannmåler, og vann fylles i gryten ved å stille inn den ønskede
mengden og starte påfyllingen. Påfyllingen stopper automatisk når den ønskede mengden
er påfylt. Den ønskede mengden kan stilles inn med 1 desimal, og mens vannet fylles på,
vises restmengden. Man kan lett stoppe påfyllingen og justere den ønskede mengden.


Små mengder kan med fordel påfylles med manuell fylling. Mens tasten holdes inne,
fylles det vann i gryten. Den påfylte mengden kan da avleses på displayet med én desimal.


Mot et fradrag i prisen kan vannmåler velges bort, og den påfylte mengden beregnes da
ut fra en justerbar konstant i brukermenyen. Dette fungerer best ved et stabilt vanntrykk.
Alternativt kan tiden det må fylles på vann stilles inn direkte på displayet i minutter og
sekunder. Vannet kommer gjennom en stor, dryppfri tut på søylen.


Timer-funksjonen stopper varmetilførselen og avgir alarm på et ønsket klokkeslett eller etter
et valgt tidsrom. Det aktuelle klokkeslettet vises på displayet, og etter ønske kan det kobles
til en ekstern visuell eller akustisk alarm.


Grytens tippfunksjon betjenes med taster på betjeningspanelet, og TiltBack-funksjonen
gjør at gryten automatisk går noe tilbake etter stopp i tippingen. Dermed minimeres etterløp
ved tømming, og utporsjonering går lettere.

 

WaterLevelAutomatic sikrer riktig vannivå i grytens dampgenerator. Dermed kan tørrkoking og unødvendige driftstopp unngås.

 


Brosjyre på Multi (pdf)

Tilleggsutstyr, samlet (pdf)

Detaljer på gryter (pdf)

Spesifikasjoner, alle gryter (pdf)

Grytetyper, oversigt (pdf)

 

Max 4 kg  
6x10 programs *  
 
Error codes  400-525mm
WaterLevel Automatic  
 
   
* Bare ved option AutoTemp 51

 

Symbolforklaring