EasyStand - styringer

AutoTemp 02e

Varmetilførselen justeres trinnløst med en vribryter, og vann fylles i gryten med en kran på søylen. Grytens tippfunksjon betjenes med taster på betjeningspanelet, og vannpåfylling

i dampgenerator foretas automatisk.

Hvis det oppstår for høyt trykk i gryten eller hvis varmelementet overopphetes, indikeres

dette av en rød kontrollampe. 

 

 

 


EasyStand: Styringer

Brosjyre på EasyStand (pdf)

Tilleggsutstryr, samlet (pdf)

Detaljer på gryter (pdf)

Spesifikasjoner, alle gryter (pdf)

Grytetyper, oversigt (pdf)

 

Max
2,2 kg
 
* Error codes *
383 - 488mm WaterLevel Automatic*
 
*  
* Bare ved tilleggsutstyr AutoTemp 11

 

Symbolforklaring