EasyMobile - styringer

AutoTemp 02e

 

Varmetilførselen justeres trinnløst med en vribryter, og vann fylles i gryten med en kran på søylen. Grytens tippfunksjon betjenes med taster på betjeningspanelet, og vannpåfylling

 

i dampgenerator foretas automatisk.

Hvis det oppstår for høyt trykk i gryten eller hvis varmelementet overopphetes, indikeres

 


Brosjyre på EasyMobile (pdf)

Tilleggsutstyr, samlet (pdf)

Detaljer på gryder (pdf)

Spesifikasjoner, alle gryter (pdf)

Grytetyper, oversigt (pdf)

 

Max
2,2 kg
 
* Error codes *
433-538 mm WaterLevel Automatic
 
*  
* Bare ved ekstrautstyr AutoTemp 11

 

Symbolforklaring