EasyMix - Styringer

 

 

AutoTemp 35

 

 

I displayet vises normalt den faktiske temperaturen i innergryten, men et tastetrykk gir tilgang til visning og endring av den ønskede temperaturen. Denne innstilles hurtig og nøyaktig mellom 1-120 °C. De store pilene endrer innstillingen med 10 °C og de små pilene med 1 °C. Varmetilførselen styres automatisk, slik at man oppnår ønsket temperatur.

 

Røreverkets hastighet og røremønster styres lett i andre rad på betjeningspanelet. Det kan

velges mellom 6 dynamiske røremønstre, og hastigheten kan justeres fra 5 til 155

per minutt. Visse røremønstre har en begrenset hastighet, avhengig av røremønsterfunksjon.

 

Røremønstrene omfatter kontinuerlig omrøring i begge retninger samt flere røremønstre

med varierende reverseringer og pauser. Hvert av disse røremønstrene er spesielt innrettet

mot normal omrøring, skånsom omrøring og kraftig omrøring/mosing. Dessuten er ett

røremønster optimert for rengjøring med rengjøringsverktøy.

 

 

 

 

Røremønstrene er bygd opp slik at de automatisk tilpasser seg den innstilte rørehastigheten

og dermed alltid virker optimalt. Langsom omrøring gir færre reverseringer og

lengre pauser, mens hurtig omrøring gir flere reverseringer og kortere pauser. Kombinert

med muligheten for å stille inn hastigheten fra 5 til 155 denne enestående funksjonen et godt resultat, uansett om det er behov for effektiv, hurtig og kraftfull omrøring eller skånsom, langsom omrøring.

 

Av sikkerhetsmessige årsaker stopper røreverket når lokket åpnes. Ved valg av tilleggsutstyret SlowMix kan røreverket imidlertid rotere langsomt med åpent lokk mens en tast holdes inne og gryten er tippet. Dette forenkler tømmingen og gir et mer ensartet resultat hvis maten skal fordeles på flere beholdere.

 

Styringen har en integrert vannpåfylning. Tiden for påfyllning av vann stilles inn på displayet i minutter /sekunder. Vannet kommer gjennom en stor, sryppfri tut på søylen. 

 

Timer-funksjonen stopper varmetilførselen og avgir alarm på et ønsket klokkeslett eller etter

et valgt tidsrom. Det aktuelle klokkeslettet vises på displayet, og etter ønske kan det kobles

til en ekstern visuell eller akustisk alarm. Grytens tippfunksjon betjenes med taster på

betjeningspanelet, og TiltBack-funksjonen gjør at gryten automatisk går noe tilbake etter

stopp i tippingen. Dermed minimeres etterløp ved tømming, og utporsjonering går lettere.

WaterLevelAutomatic sikrer riktig vannivå i grytens dampgenerator. Dermed kan tørrkoking

og unødvendige driftstopp unngås.

 

Som ekstrautstyr kan gryten bygges opp slik at maten kan avkjøles i gryten etter endt

tilberedning. Det kan kjøles med vann fra vannforsyningsnettet eller med isvann som

 

 

resirkuleres gjennom et eksternt kjøleanlegg. Løsningen med et eksternt kjøleanlegg er bare

mulig for OptiMix på 100 til 300 liter.

 

Hvis det foretas kjøling med vann fra vannforsyningsnettet, kan det oppnås betydelige

vannbesparelser med de statiske kjøletrinnene fra 1 til 9 som velges i brukermenyen.

Ved en lav verdi sparer kjølingen vann, men den går langsommere.

Betjening av kjølefunksjonen er integrert i betjeningspanelet, og etter endt kjøling

tømmes grytens dampkammer for overskytende vann, og gryten er automatisk klar til

oppvarming igjen. Brukeren skal dermed ikke betjene håndtak eller ventiler ved start/stopp

 

 

 


Brosjyre på EasyMix (pdf)

Tilleggsutsyr, samlet (pdf)

Detaljer på gryter (pdf)

Spesifikasjoner, alle gryder (pdf)

Grytetyper, oversigt (pdf)

 

152-243 Nm
5-140 rpm
2,3-3,9 kg
Error codes 324-447 mm
WaterLevel Automatic  
 
   
   
 

 

Symbolforklaring