Easy - Styringer

AutoTemp 02e

Varmetilførselen justeres trinnløst med en vribryter, og vann fylles i gryten med en kran

på søylen. Grytens tippfunksjon betjenes med taster på betjeningspanelet, og vannpåfylling

i dampgenerator foretas automatisk.

 

Hvis det oppstår for høyt trykk i gryten eller hvis varmelementet overopphetes, indikeres

dette av en rød kontrollampe.

 

 

 

 


Brosjyre på Easy (pdf)

Tilleggsutstyr, samlet (pdf)

Detaljer på gryter (pdf)

Spesifikasjoner, alle gryter (pdf)

Grydetyper, oversikt (pdf)

 

Max 2,5 kg
 
*
Error codes *
324-447 mm
WaterLevel Automatic*
 
*  
* Kun ved option AutoTemp 11

 

Symbolforklaring