IN900 - Det fleksible induksjonskokebordet

 
 
 • Stor effekt sikrer svært

  hurtig oppvarming

 • Svært energibesparende

 • Lav varmeutstråling

 • Lett å betjene

 • Rengjøringsvennlig

  glasskeramisk plate

 • Stativ utført i rustfritt stål

 • Solid konstruksjon

 • Flatedekkende induksjon

  (ekstrautstyr)

 • 850 mm eller 900 mm

  arbeidshøyde

 
Hurtig oppvarming og fleksibel utnyttelse

I IN 900 er den nyeste teknologien brukt slik at kokebordet både kan leveres med runde induksjonssoner og med flatedekkende induksjonssoner.

 

Induksjonsteknologien

Induksjon er den mest energibesparende av de kjente teknologier og gir store besparelser i forhold til alle andre

oppvarmingsmetoder. Induksjon utvikler varmen direkte i kokekarets bunn og det brukes derfor ikke energi til oppvarming

av kokeplatene på samme måte som det heller ikke forbrukes energi når gryten er fjernet fra induksjonssonen. Dermed reduseres varmeutstrålingen og varmetapet til omgivelsene vesentlig. Dette medfører både et bedre arbeidsklima og  konomiske fordeler da behovet for ventilasjon på kjøkkenet reduseres tilsvarende.

 

Induksjon har med optimale gryter en virkningsgrad på over 90 % og med In- Flex varmes 1 liter vann til kokepunktet opp på under 1 minutt. Varmetilførselen

reguleres trinnløst og justeringer påvirker omgående temperaturen på innholdet i gryten.

 

Runde induksjonssoner

Tradisjonelle runde induksjonssoner er konstruert til bruk av én gryte/panne per sone. Kokesonen har en effekt på 5 kW

og en diameter på 27 cm. Den aktiveres av gryter med en diameter på over 12 cm og er derfor velegnet til de fleste

grytestørrelser.


   

 

Flatedekkende induksjon

 

Flatedekkende induksjon gjør det mulig å enten bruke få store eller flere mindre gryter/panner på kokebordet. Dette gjør flatedekkende induksjon velegnet til både koking av store porsjoner og til bruk i f.eks. diettkjøkken eller á la carte der mange små porsjoner skal tilberedes.Variantene med flatedekkende induksjon gir en lang rekke fordeler og kokebordet forener på denne måten induksjonens hurtige og økonomiske oppvarming med massekokeplatens fleksible utnyttelse av kokefeltet. Dermed oppnås det med flatedekkende induksjon en kokekapasitet som både med

tradisjonelle kokeplater og runde induksjonssoner ville krevd langt flere kokeplater og tilsvarende mer plass.

 

En flatdekkende kokesone måler 300x290 mm og er delt opp i to felter. Hvert felt har sin egen grytesensor, dvs. at en liten gryte bare aktiverer den ene halvdelen av sonen mens en stor gryte vil aktivere hele sonen som er på 7 kW.

 

 

Store fordeler

Den glasskeramiske platen er montert i plan med kokebordets rustfrie overplate, som utgjør en praktisk og beskyttende ramme på alle sider. Dette betyr at kokekar lett kan skyves rundt på hele kokebordet samt at det er mulighet til å sette fra seg gryter og annet utstyr. De elektroniske komponentene er plassert i bunnen av apparatet, slik at belastning med varme

fra den keramiske glassplate unngås. Et kraftig ventilasjonssystem sikrer dessuten tilstrekkelig kjøling av komponentene og dermed stabil drift og lang levetid. Både innsuging og utblåsing er plassert i bunnen av apparatet slik at kokebordet kan plasseres fritt i lokalet. Innsugingsluften filtreres for å hindre fett i å trenge inn og skade de elektroniske delene.

 

Kokebordet leveres som standard med to, fire eller seks induksjonssoner. Mulighet for andre varianter på forespørsel.

 

 


Hent brosjyre (pdf)

Spesifikasjoner for tippstekkepaner og kokeborde (pdf)