MultiMix - Bediening

 

AutoTemp 35

 

Het display toont normaal de temperatuur binnenin de ketel, maar met een druk op de toets krijgt de gebruiker toegang tot het display en kan het instelpunt voor de temperatuur worden gewijzigd. De temperatuur kan snel en nauwkeurig worden ingesteld tussen 1-120°C. Via de grote pijlen wordt de instelling gewijzigd met 10°C, terwijl via de kleine pijlen een nauwkeurigere wijziging van 1°C kan worden doorgevoerd. Het verwarmingsvermogen wordt

automatisch geregeld zodanig dat de ingestelde temperatuur wordt bereikt.

 

De snelheid en het patroon van de roerstaaf kunnen makkelijk worden geregeld via de toetsen op de tweede rij van het bedieningspaneel. Er kan worden gekozen uit zes dynamische roerpatronen en de snelheid kan worden ingesteld tussen 5 en 155 TPM. Bepaalde patronen hebben een beperkte snelheid, die wordt bepaald door het doel van het roerpatroon.

 

Als roerpatroon kan worden gekozen voor ononderbroken roeren in beide richtingen of voor

diverse patronen waarbij van richting wordt veranderd en wordt gepauzeerd. Deze oerpatronen zijn geschikt voor normaal roeren, zacht roeren en krachtig roeren/pureren. Eén roerpatroon wordt ook gebruikt om de ketel schoon te maken met het choonmaakinstrument.

 

De roerpatronen worden automatisch aangepast aan de ingestelde roersnelheid, zodat ze altijd optimaal werken. Wanneer er traag wordt geroerd, wordt er minder vaak van richting

veranderd en zijn de pauzes langer; terwijl bij snel roeren de pauzes korter zijn. In  ombinatie met de mogelijkheid om te snelheid te variëren tussen 5 en 155 TPM, biedt deze unieke functie uitstekende resultaten, zowel wanneer er snel en krachtig wordt geroerd als wanneer het rustiger en trager gaat.

 

Omwille van veiligheidsreden zal de roerstaaf automatisch stoppen wanneer het deksel wordt

geopend. Wanneer de SlowMix-optie wordt geselecteerd en de betrokken toets wordt ingedrukt, zal de roerstaaf echter traag draaien wanneer het deksel is geopend en de ketel

wordt gekanteld. Hierdoor wordt het leegmaken vereenvoudigd en kan het voedsel gelijkmatiger worden verdeeld over meerdere recipiënten.

 

Het besturingsysteem heeft een geïntegreerde waterhoeveelheidmeter en om water in de  ketel toe te voegen, moet de gewenste hoeveelheid worden ingevoerd en moet het vulproces

worden gestart. Het vullen wordt automatisch gestopt zodra de vereiste hoeveelheid water is

toegevoegd. De vereiste hoeveelheid kan tot één cijfer achter de komma worden ingesteld.

De resterende hoeveelheid wordt getoond terwijl het water wordt toegevoegd. De gebruiker

kan het vulproces eenvoudig afbreken en de vereiste hoeveelheid bijstellen.

 

Kleine hoeveelheden water worden best handmatig toegevoegd. Er wordt water aan de ketel

toegevoegd wanneer de toets ingedrukt wordt gehouden, en de toegevoegde hoeveelheid

wordt tot één cijfer achter de komma getoond op het display. In een goedkopere optie wordt

de waterhoeveelheidmeter achterwege gelaten en wordt de toegevoegde hoeveelheid water

berekend via een regelbare constante in het gebruikersmenu. Dit werkt best bij een stabiele

waterdruk. Het is ook mogelijk om via het display in minuten en seconden de tijd in te

stellen tijdens dewelke er water moet worden toegevoegd. Het water loopt door een groot

mondstuk op de steunkolom, dat zodanig is ontworpen dat druipen wordt vermeden.

 

De timer-functie stopt de warmtetoevoer en activeert een alarm op een bepaald moment of nadat er een bepaalde tijd is verstreken. De tijd wordt getoond op het display en indien gewenst kan er een zichtbaar of hoorbaar alarm worden geïntegreerd. Het kantelen van de ketel gebeurt via toetsen op het bedieningspaneel en de TiltBack-functie zorgt ervoor dat de ketel automatisch een beetje zal terugkeren nadat het kantelen is gestopt. Hiermee wordt het

serveren vereenvoudigd en wordt vermeden dat recipiënten gaan overlopen wanneer ze worden gevuld. WaterLevelAutomatic zorgt ervoor dat het waterpeil in de stoomgenerator van de ketel steeds correct is. Zo wordt vermeden dat het toestel onnodig moet worden stilgelegd of dat de ketel ‘droog’ gaat koken.

 

Optioneel kan de ketel zo worden geïnstalleerd dat het voedsel in de ketel wordt gekoeld nadat het is bereid. Voor het koelproces wordt gebruik gemaakt van water uit de waterleiding of ijswater, dat via een extern koelsysteem wordt gerecirculeerd. De oplossing met extern koelsysteem is enkel beschikbaar op de OptiMix-modellen met een volume van 60 tot 300 liter.

 

Wanneer er wordt gekoeld met leidingwater, kan er aanzienlijk wat water worden bespaard

via de statische koelniveaus 1 tot 9, die worden geselecteerd in het gebruikersmenu. Als er een lage waarde wordt gekozen, zal het koelproces water besparen maar zal het ook langzamer koelen. De koelfunctie is geïntegreerd in het bedieningspaneel en nadat het koelen is voltooid, wordt overtollig water uit de stoomkamer van de ketel afgevoerd en wordt de ketel automatisch klaargemaakt om opnieuw te worden opgewarmd. Zo moet de gebruiker geen handgrepen of kleppen bedienen om het koelen te starten/stoppen.

 

 

 

Option: AutoTemp 55

 

Verwarming
 

Het display toont normaal de temperatuur van het voedsel, maar met een druk op de toets
krijgt de gebruiker toegang tot het display en kan het instelpunt voor de temperatuur worden gewijzigd. De temperatuur kan snel en nauwkeurig worden ingesteld tussen 1 en 120°C. Het verwarmingsvermogen wordt automatisch geregeld zodanig dat de gewenste voedseltemperatuur wordt bereikt. Door het verwarmingsvermogen te regelen op basis van
de voedseltemperatuur wordt gewaarborgd dat de vereiste voedseltemperatuur wordt bereikt
en behouden, zodat de gebruiker de ketel niet de hele tijd in de gaten moet houden.


Om te vermijden dat bereidingen gaan aanbranden en om een langzame opwarming mogelijk te maken, kan het verwarmingsvermogen worden geregeld via 9 dynamische niveaus. Hiermee wordt de temperatuur binnenin de ketel geregeld met het oog op de voedseltemperatuur. Bij een lage instelwaarde zal de opwarming zacht en traag verlopen. Bij
hogere waarden zal het voedsel sneller worden verwarmd. Via dit systeem kunnen bijvoorbeeld zuivelproducten eenvoudig en veilig worden opgewarmd.


Roerstaaf
 

De snelheid en het patroon van de roerstaaf kunnen makkelijk worden geregeld via de toetsen op de tweede rij van het bedieningspaneel. Er kan worden gekozen uit zes dynamische roerpatronen en de snelheid kan worden ingesteld tussen 5 en 155 TPM. Bepaalde patronen hebben een beperkte snelheid, die wordt bepaald door het doel van het roerpatroon.


Als roerpatroon kan worden gekozen voor ononderbroken roeren in beide richtingen of voor diverse patronen waarbij van richting wordt veranderd en wordt gepauzeerd. Deze roerpatronen zijn geschikt voor normaal roeren, zacht roeren en krachtig roeren/pureren.

Eén roerpatroon wordt ook gebruikt om de ketel schoon te maken met het schoonmaakinstrument.


De roerpatronen worden automatisch aangepast aan de ingestelde roersnelheid, zodat ze altijd optimaal werken. Wanneer er traag wordt geroerd, wordt er minder vaak van richting veranderd en zijn de pauzes langer; terwijl bij snel roeren de pauzes korter zijn. In combinatie met de mogelijkheid om te snelheid te variëren tussen 5 en 155 TPM, biedt
deze unieke functie uitstekende resultaten, zowe wanneer er snel en krachtig wordt geroerd
als wanneer het rustiger en trager gaat.


Omwille van veiligheidsreden zal de roerstaaf automatisch stoppen wanneer het deksel
wordt geopend. Wanneer de SlowMix-optie wordt geselecteerd en de betrokken toets wordt ingedrukt, zal de roerstaaf echter traag draaien wanneer het deksel is geopend en de ketel wordt gekanteld. Hierdoor wordt het leegmaken vereenvoudigd en kan het voedsel gelijkmatiger worden verdeeld over meerdere recipiënten.


De ketel vullen met water
 

Het besturingselement heeft een geïntegreerde waterhoeveelheidmeter en om water in de ketel toe te voegen, moet de gewenste hoeveelheid worden ingevoerd en moet het vulproces
worden gestart. Het vullen wordt automatisch gestopt zodra de vereiste hoeveelheid water is
toegevoegd. De vereiste hoeveelheid kan tot één cijfer achter de komma worden ingesteld. De resterende hoeveelheid wordt getoond terwijl het water wordt toegevoegd. De gebruiker kan het vulproces eenvoudig afbreken en de vereiste hoeveelheid bijstellen.
 

Kleine hoeveelheden water worden best handmatig toegevoegd. Er wordt water aan de ketel
toegevoegd wanneer de toets ingedrukt wordt gehouden, en de toegevoegde hoeveelheid wordt tot één cijfer achter de komma getoond op het display. In een goedkopere optie wordt de waterhoeveelheidmeter achterwege gelaten en wordt de toegevoegde hoeveelheid water berekend via een regelbare constante in het gebruikersmenu. Dit werkt best bij een stabiele waterdruk. Het is ook mogelijk om via het display in minuten en seconden de tijd in te stellen tijdens dewelke er water moet worden toegevoegd. Het water loopt door een groot mondstuk op de steunkolom, dat zodanig is ontworpen dat druipen wordt vermeden.

 

 

Betrouwbaarheid

 

 

 

WaterLevelAutomatic zorgt ervoor dat het waterpeil in de stoomgenerator van de ketel steeds correct is. Zo wordt vermeden dat het toestel onnodig moet worden stilgelegd of dat de ketel ‘droog’ gaat koken.

 

 

 

Koelen

 

Optioneel kan de ketel zo worden geïnstalleerd dat het voedsel in de ketel wordt gekoeld

nadat het is bereid. Voor het koelproces wordt gebruik gemaakt van water uit de waterleiding

of ijswater, dat via een extern koelsysteem wordt gerecirculeerd. De oplossing met

extern koelsysteem is enkel beschikbaar op de OptiMix-modellen met een volume van 60 tot

300 liter.

 

De koelfunctie is geïntegreerd in het bedieningspaneel en nadat het koelen is voltooid,

wordt overtollig water uit de stoomkamer van de ketel afgevoerd en wordt de ketel automatisch klaargemaakt om opnieuw te worden opgewarmd. Zo moet de gebruiker geen handgrepen of kleppen bedienen om het koelen te starten/stoppen.

 

De combinatie van het roeren en het controleren van de voedseltemperatuur vormt de ideale basis voor een efficiënte, gecontroleerde koeling van de ketel. De vereiste voedseltemperatuur wordt ingesteld, net zoals voor het verwarmen, waarna de ketel wordt afgekoeld tot de ingestelde temperatuur is bereikt. Wanneer er wordt gekoeld met leidingwater, kan er aanzienlijk wat water worden bespaard via de dynamische koelniveaus 1 tot 9. Een lage waarde bespaart water, maar resulteert in een tragere koeling. Bij een hoge waarde gaat het koelen sneller, maar wordt er meer water verbruikt. Het geschikte koelniveau zal afhangen van het bereide voedsel en van de situatie in de keuken op dat ogenblik. Ongeacht de situatie, zorgt de controle van het waterverbruik op basis van de voedseltemperatuur en de keuze van hetl geschikte koelniveau ervoor dat het water optimaal wordt gebruikt.

 

Programma’s

 

Het besturingsysteem is uitgerust met 10 programma’s, elk met 10 varianten. Vijf programma’s beschikken over koelfuncties. De programma’s voeren elk automatisch een aantal functies uit: aangezien de verwarming, het gebruik van de kooksonde, het koelen, roeren en het vulproces stuk voor stuk kunnen worden gecontroleerd, wordt het heel wat eenvoudiger om de ketel te gebruiken. Voor elk programma kan de gebruiker 10 sets waarden opslaan die kunnen worden gebruikt voor verschillende taken.

 

De programma’s omvatten timer-functies, ‘cook-and-hold’, roerprogramma’s en een

uitgestelde start. Ook volledige bereidingsprocessen waarbij verwarming en koken gevolgd

worden door het koelen, kunnen automatisch worden uitgevoerd. De tijd wordt getoond op

het display en indien gewenst kan er een zichtbaar of hoorbaar alarm worden geïntegreerd.

 

Het kantelen van de ketel gebeurt via toetsen op het bedieningspaneel en de TiltBack-functie

zorgt ervoor dat de ketel automatisch een beetje zal terugkeren nadat het kantelen is

gestopt. Zo wordt ervoor gezorgd dat er niet wordt gemorst bij het leegmaken van de ketel

of bij het serveren.  

 

 


MultiMix: Bediening

Brochure, MultiMix (pdf)

Opties, ketels (pdf)

Details, ketels (pdf)

Specificaties, ketels (pdf)

Ketel typ, overzicht (pdf) 
 

164-477 Nm
5-155 rpm *
 
Max 4 kg
 
 
  10x10 programs **