EasyMobile - bediening

AutoTemp 01

Het verwarmingsvermogen wordt traploos ingesteld via een draaiknop, en de watertoevoer

in de ketel gebeurt via een kraan.

De ketel wordt gekanteld via toetsen op het bedieningspaneel en de stoomgenerator wordt

eenvoudig en veilig gevuld met water door twee kleppen te openen.

 

Een overdruk in de ketel of oververhitting van de verwarmingselementen wordt gesignaleerd

via een rood waarschuwingslicht.

 

Opties: AutoTemp 11

 

 

 

Het display toont normaal de temperatuur binnenin de ketel, maar met een druk op de toets

krijgt de gebruiker toegang tot het display en kan het instelpunt voor de temperatuur

worden gewijzigd. De temperatuur kan snel en nauwkeurig worden ingesteld tussen 1-120°C.

Via de grote pijlen wordt de instelling gewijzigd met 10°C, terwijl via de kleine pijlen een

nauwkeurigere wijziging van 1°C kan worden doorgevoerd. Het verwarmingsvermogen

wordt automatisch geregeld zodanig dat de ingestelde temperatuur wordt bereikt.

 

De watertoevoer gebeurt via de toetsen op de tweede rij van het display. Bij één functie

moet de toets ingedrukt worden gehouden tijdens het vullen, terwijl het vullen bij een andere functie doorgaat tot de toets opnieuw wordt ingedrukt. Het water loopt door een groot mondstuk op de steunkolom, dat zodanig is ontworpen dat druipen wordt vermeden.

 

Het kantelen van de ketel gebeurt via toetsen op het bedieningspaneel en de TiltBack-functie

zorgt ervoor dat de ketel automatisch een beetje zal terugkeren nadat het kantelen is

gestopt. Hiermee wordt het serveren vereenvoudigd en wordt vermeden dat recipiënten

gaan overlopen wanneer ze worden gevuld.

 

WaterLevelAutomatic zorgt ervoor dat het waterpeil in de stoomgenerator van de ketel

steeds correct is. Zo wordt vermeden dat het toestel onnodig moet worden stilgelegd of dat

de ketel ‘droog’ gaat koken.


EasyMobile: Bediening

Brochure, EasyMobile (pdf)

Opties, ketels (pdf)

Details, ketels (pdf)

Specificaties, ketels (pdf)

Ketel typ, overzicht (pdf) 
 

Max
2,2 kg
 
* Error codes *
433-538 mm WaterLevel Automatic
 
*  
* Enkel met AutoTemp 11 optie

 

Verklaring van de symbolen